Dette er min sandhed. Med Graham Grahams ord.

No comments

“There is a vitality, a life force, a quickening that is translated through you into action, and there is only one of you in all time, this expression is unique, and If you block it, it will never exist through any other medium; and be lost. The world will not have it. it is not your business to determine how good it is, nor how it compares with other expression. it is your business to keep it yours clearly and directly, to keep the channel open.”

–Graham Graham

Jeg har været væk fra min virksomhed i nogle år. Jeg har lukket den ned og har i mellemtiden taget en universitetsuddannelse og er blevet klogere på læring. Jeg er blevet skilt og er blevet klogere på livet, og jeg har fundet ud af, at det, der virkelig giver mening for mig i mit arbejdsliv er, at arbejde med mennesker, der undersøger deres stressfulde overbevisninger og derigennem finder ro.

Da jeg drev klinikken og arbejdede med zoneterapi, akupunktur og coaching, havde jeg hørt, at man skulle “fake it till you make it”. Så når jeg blev usikker på min egen formåen eller ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, lod jeg som om, jeg kendte svarene alligevel. Det virkede i en vis forstand. I alt fald var jeg både i aviserne og en enkelt gang i tv for at fortælle om, hvad jeg beskæftigede mig med, og der var kunder i butikken. Det var utrygt at lade som om jeg var noget, jeg ikke var, men det var sådan, jeg troede, at man skulle gøre, hvis man ville have succes. Og det var vigtigt for mig at have succes med det, jeg lavede.

Nu er jeg startet op igen med coaching, og jeg kan mærke, at jeg ikke kan “fake it”. Det er ikke en mulighed for mig mere. Jeg vil ikke lade som om længere. Den eneste mulighed er at være ærlig. Ærlig omkring, hvis noget er uklart for mig, hvis der er brug for at vide mere, eller hvis jeg ikke ved, hvad der skal gøres. Det er det eneste, der virker for mig, både når jeg arbejder og i mit privatliv. Det er meget givende at opleve, hvad der sker i mine relationer, når jeg er helt ærlig omkring, hvad jeg ved, og hvad jeg ikke ved. Det er dybt tilfredsstillende arbejde.

Det har taget mig et stykke tid at komme frem til at være tro mod mig selv, at indse at min integritet er kostbar, og at jeg virkelig har noget at byde ind med, med et klart og ærligt udtryk. Jeg troede aldrig, at jeg skulle arbejde som selvstændig mere, men det er i de mellemliggeliggende år blevet klart for mig, at det ikke rigtigt er noget, jeg bestemmer. Ialt fald er alle veje ført tilbage til dette arbejde, som jeg brænder for. Så nu er jeg her, og jeg er klar til at bringe mine kompetencer i spil for at assistere jer bedst muligt, og jeg glæder mig til at gøre en forskel for så mange mennesker som muligt med dette arbejde!

Leave a Reply